โรงเรียนบ้านผาเวียง
162/1 หมู่ 2   ตำบลแม่สิน  อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
เบอร์โทรศัพท์ 057291339,055675213
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่